Historia

Stowarzyszenie Teatr Nowy (TEATR NOWY PROXIMA) od początku swojej działalności stawiało sobie za cel bycie aktywnym podmiotem toczącej się wokół nas debaty publicznej; Początkowo cel ten osiągany był wyłącznie poprzez realizowanie działań stricte artystycznych o dużym poziomie innowacyjności: promowanie młodych artystów, popularyzowanie sztuki współczesnej a także tworzenie warunków do rozwijania współpracy między instytucjami i środowiskami artystycznymi, w tym również współpracy międzynarodowej.

Przez 13 lat naszej działalności udało nam się wyprodukować przeszło 80 przedstawień, w których zadebiutowało ponad 110 artystów. Wiele z naszych przedstawień zyskało bardzo pozytywne opinie krytyki, zarówno polskiej jak i zagranicznej, uczestnicząc w licznych festiwalach tak krajowych jak i międzynarodowych. Rozwijana od początku istnienia Stowarzyszenia Teatr Nowy działalność o charakterze edukacyjnym i upowszechniającym kulturę sprawiła, że Teatr Nowy jest coraz bardziej rozpoznawaną instytucją wśród organizacji tak publicznych, jak i trzeciego sektora o czym świadczyć mogą zaproszenia do udziału w liczących się projektach o charakterze artystycznym i społecznym. Do najważniejszych produkcji Teatru można zaliczyć: „Grigę” Czechowa w reż. Piotra Siekluckiego, „”Kuchenie Cichej Weroniki” w reż. Szymona Kaczmarka, „Lubiewo” , „Historie Petra Zelenki” i „Wysocki. Powrót do ZSRR” w reż. Piotra Siekluckiego, „Dług” w reż. Jana Klaty, „Murzyni we Florencji” i „Kobiety objaśniają mi świat” w reż. Iwony Kempy,  „Girls&Boys” Mirka Kaczmarka, „Macabra Dolorosa” Pawła Szarka. Teatr na swoim koncie posiada również spektakle dla najmłodszych: „Akademia Pana Kleksa”, „Król Maciuś Pierwszy” oraz „Było sobie życie”.

Teatr Nowy w Krakowie założony został w 2006 roku przez Piotra Siekluckiego oraz grupę młodych artystów i absolwentów krakowskich uczelni (Dominik Nowak, Tomasz Kireńczuk, Łukasz Błażejewski, Dana Bień, Marek Kutnik). Swoją siedzibę przy ul. Gazowej 21 uzyskał dzięki mecenasowi sztuki Januszowi Marchwińskiemu; a jego działalność od początku wspierana jest przez Gminę Miejską Kraków, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działalność Teatru Nowego, jako organizacji pozarządowej opiera się na popularyzacji najnowszej dramaturgii, scenicznych aktorskich i reżyserskich debiutach, produkcji spektakli teatralnych i koncertów, działalności społecznej (60+ Nowy Wiek Kultury i Be Brave), edukacyjnej, wydawniczej i wystawienniczej. Teatr Nowy Proxima współpracował dotychczas z uznanymi twórcami (m.in Edward Linde-Lubaszenko, Bogdan Hussakowski,  Krystyna Czubówna,  Tadeusz Kwinta, Urszula Dudziak, Andrzej Grabowski, Jan Peszek, Tomasz Schimscheiner, Iwona Kempa, Jan Klata), jak i artystami młodego pokolenia (m.in Radosław Rychcik, Bartosz Bielenia, Marcin Czarnik, Małgorzata Gorol, Szymon Kaczmarek, Julia Mark, Tomasz Schuhardt, Tomasz Nosiński, Maria Spiss, Łukasz Błażejewski, Paweł Szarek).

W roku 2016 Teatr przeniósł się do nowej siedziby i pozyskał strategicznego mecenasa, Janusza Kadelę z przedsiębiorstwa inwestycyjnego Proxima- Service. Ponad sto lat od momentu wzniesienia kamienicy przy ul. Krakowskiej 41, Stowarzyszenie Teatr Nowy realizuje plan jej fundatorów, przekształcając to wyjątkowe miejsce w Krakowski Pałac Kultury, w którym  znajduje się  nowa siedziba krakowskiego Teatru Nowego Proxima; jesteśmy przekonani, że inspiracje płynące z fascynującej  historii kamienicy przy Krakowskiej 41 (Gmina Wyznaniowa Żydowska, ze składek mieszkańców Kazimierza wzniosła ten budynek z przeznaczeniem na działalność kulturalną) pozwolą nam stworzyć ważne miejsce na kulturalnej mapie Krakowa, tak jak wcześniej udało nam się to z opuszczoną piwnicą przy ul. Gazowej 21, gdzie do 2016 roku funkcjonowała pierwsza siedziba Teatru Nowego w Krakowie.

W przeciągu ostatnich lat Stowarzyszenie Teatr Nowy realizuje pięć głównych projektów:

1. SEZON SZTUKI ANGAŻUJĄCEJ: interdyscyplinarny projekt artystyczny, którego celem jest analizowanie za pomocą rożnych narzędzi artystycznych ważnego z punktu widzenia sytuacji społecznej problemu z jakim boryka się współczesna demokracja; projekt angażuje zarówno artystów, intelektualistów, jak i środowiska lokalne; ważne dla niego jest promowanie działalności artystycznej jako poręcznego narzędzia komunikacji społecznej a także prezentowanie najważniejszych i najbardziej wartościowych zjawisk w teatrze polskim i europejskim; Projekt realizowany jest od 2012 roku
2. 60+ NOWY WIEK KULTURY, projekt artystyczno-społeczny, którego celem jest aktywizacja osób starszych i destereotypizacja wizerunku starości, a także stwarzanie warunków do rozwijania dialogu międzypokoleniowego. W ramach projektu prowadzone są intensywne szkolenia i warsztaty artystyczne z zamieszkującymi środowiska zagrożone kulturową marginalizacją beneficjentami projektu, w efekcie których realizują oni akcję społeczną w ich lokalnym środowisku, której celem jest zwrócenie uwagi na problemy osób starszych. Projekt jest realizowany jest od 2011 roku.
3. BE BRAVE – młodzi w kulturze, projekt z zakresu edukacji kulturalnej i społecznej kierowany do gimnazjalistów z małych ośrodków miejskich i wiejskich, którego celem jest wyposażenie młodych ludzi w narzędzia wyrazu artystycznego ułatwiające im uczestniczenie w debacie publicznej. Projekt realizowany jest we współpracy z licznymi lokalnymi partnerami (domy kultury, biblioteki, jednostki samorządu terytorialnego). Projekt realizowany jest od 2014.
4. TEATR NOWEGO WIDZA – projekt, którego celem jest stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej oferty artystycznej i edukacyjnej dla młodego widza a także regularna produkcja spektakli dla dzieci i młodzieży i tworzenie koalicji instytucji zajmujących się kulturą i edukacją, działających wspólnie na rzecz zwiększenia dostępu młodzieży do kultury. Celem projektu jest również podejmowanie działań na rzecz włączenia w działania o charakterze artystycznym i kulturalnym młodzieży i dzieci, mieszkających na terenach zagrożonych kulturową marginalizacją.
5. LABORATORIUM NOWEGO TEATRU – celem projektu jest wspieranie rozwoju młodych artystów teatru, studentów i absolwentów
uczelni artystycznych. Program ten daje młodym artystom szansę na rozwijanie własnych projektów artystycznych w warunkach laboratoryjnych, przy wsparciu i w ramach konsultacji z wybitnymi twórcami teatru światowego i polskiego. Dodatkowo, projekt daje młodym artystom szansę na zwiększenie wiedzy na temat najnowszych zjawisk w światowych sztukach performatywnych. Program daje młodym artystom szansę na realizację własnych projektów artystycznych w profesjonalnych warunkach.