2019

Projekt BE BRAVE – młodzi w kulturze skierowany jest do młodzieży w wieku 13­-16 lat, mieszkającej na terenach zagrożonych marginalizacją, o ograniczonym dostępie do kultury. Projekt, obejmując jego beneficjentów rozbudowanym wsparciem (m.in. cykl warsztatów, mentoring,  działania artystyczne w przestrzeni publicznej) przyczynia się do rozwoju osobistego beneficjentów  projektu, w tym ich kompetencji artystycznych, kulturalnych i społecznych; program poprzez realizowane wspólnie z beneficjentami działania artystyczne w przestrzeni publicznej, prowokuje młodych ludzi do  aktywności kulturotwórczej a także do angażowania się w działania na rzecz własnego środowiska. Projekt BE BRAVE – młodzi w kulturze  realizowany jest od 2014 roku .  W latach 2014-2019 ramach projektu zrealizowano 140 wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w tym 112 warsztatów i 13 lokalnych akcji społecznych, w których uczestniczyło przeszło 5.000 osób. Przeprowadzono 920 godzin warsztatów, a ponadto opracowano nowe narzędzie pracy z młodzieżą.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Be brave – młodzi w kulturze. Co dalej?

Trwają pracę nad realizacją kolejnej, VII już edycji projektu BE BRAVE – młodzi w kulturze. W tej chwili oczekujemy na wyniki konkursu grantowego FIO (Ministerstwa RPiPS) oraz Edukacji Kulturalnej (Ministerstwa KiDN). O wynikach konkursów poinformujemy Was niebawem.

Oto oni – grupa „Be brave” z Tokarni.

Dziękujemy, że byliście z nami. Życzymy Wam, aby nigdy nie zabrakło Wam determinacji i siły do tworzenia miejsc, w których będziecie czuć się sobą, miejsc, w których znajdziecie spokój i inspirację do tworzenia i bycia z innymi.

Oto oni – grupa „be brave” z Tylmanowej

Dziękujemy, że byliście z nami. Życzymy Wam, abyście nigdy nie stracili tej wspaniałej energii, która pozwala Wam zmieniać miejsce, w którym żyjecie. Życzymy Wam również, abyście pielęgnowali w sobie i rozwijali wszystkie wspaniałe talenty, których macie tak wiele.

Finał projektu Be brave – młodzi w kulturze w Tylmanowej. PREMIERA FILMU!

17 grudnia 2019 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej odbył się finał projektu „Be brave – młodzi w kulturze”.

Głównym wydarzeniem finału była PREMIERA FILMU „DOLINA NIKTÓW”. Film został w całości wymyślony i zrealizowany (scenariusz, wybór i adaptacja przestrzeni do kręcenia filmu, charakteryzacja, przygotowywanie kostiumów, odgrywanie ról w filmie, nagrywanie i montaż scen a także udźwiękowienie filmu) przez uczestników projekty „Be brave – młodzi w kulturze”, pod opieką i przy pomocy artystek wizualnych Veroniki Sirash i Aliny Senik, które pomagały uczestnikom projektu ich pomysły i marzenia przekształcić w projekt a następnie prowadziły ich na kolejnych etapach jego realizacji. Dodatkowo uczniowie w trakcie pracy nad filmem przygotowali making of, będący rodzajem przewodnika po tworzeniu filmu fabularnego. Prace nad stworzeniem koncepcji i realizacją filmu trwały kilka tygodni.

W dniu finału grupa „be brave” wzięła udział w warsztatach mentoringowych prowadzonych przez Anię Smołowik.

Finał projektu Be brave – młodzi w kulturze w Tokarni. PREMIERA FILMU!

18 grudnia 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni odbył się finał projektu „Be brave – młodzi w kulturze”.

Głównym wydarzeniem finału była PREMIERA FILMU „KOTŁOWNIA”. Film został w całości wymyślony i zrealizowany (scenariusz, wybór i adaptacja przestrzeni do kręcenia filmu, charakteryzacja, przygotowywanie kostiumów, odgrywanie ról w filmie, nagrywanie i montaż scen a także udźwiękowienie filmu) przez uczestników projekty „Be brave – młodzi w kulturze”, pod opieką i przy pomocy artystek wizualnych Veroniki Sirash i Aliny Senik, które pomagały uczestnikom projektu ich pomysły i marzenia przekształcić w projekt a następnie prowadziły ich na kolejnych etapach jego realizacji. Dodatkowo uczniowie w trakcie pracy nad filmem przygotowali making of, będący rodzajem przewodnika po tworzeniu filmu fabularnego. Prace nad stworzeniem koncepcji i realizacją filmu trwały kilka tygodni.

W dniu finału grupa „be brave” wzięła udział w warsztatach mentoringowych prowadzonych przez Anię Smołowik.

Prace lokalne. Tokarnia

W trakcie prac lokalnych, które odbywały się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni, uczestnicy projektu przy wsparciu artystek wizualnych: Weroniki Sirasz i Aliny Senik oraz trenerów: Dany Bień i Tomasza Kireńczuka, pracowali nad stworzeniem scenariusza FILMU – „KOTŁOWNIA”. Film, który od początku do końca jest efektem wspólnej pracy grupy biorącej udział w projekcie: samodzielne skonstruowanie scenariusza, wybór i adaptacja przestrzeni do kręcenia filmu, charakteryzacja, przygotowywanie kostiumów, odgrywanie ról w filmie, nagrywanie i montaż scen a także udźwiękowienie filmu. Dodatkowo uczniowie w trakcie pracy nad filmem przygotowali making of, będący rodzajem przewodnika po tworzeniu filmu fabularnego. Film opowiada historię pewnej przemiany, która miała miejsce w szkole w małym mieście Kotłownia. Doszło tam do wybuchu w wyniku którego uczniowie zamienili się miejscami z nauczycielami.

Prace lokalne. Tylmanowa

W trakcie prac lokalnych, które odbywały się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im Mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej, uczestnicy projektu przy wsparciu artystek wizualnych: Weroniki Sirasz i Aliny Senik oraz trenerów: Dany Bień i Tomasza Kireńczuka, pracowali nad stworzeniem scenariusza FILMU – „DOLINA NIKTÓW”. Film, który od początku do końca jest efektem wspólnej pracy grupy biorącej udział w projekcie: samodzielne skonstruowanie scenariusza, wybór i adaptacja przestrzeni do kręcenia filmu, charakteryzacja, przygotowywanie kostiumów, odgrywanie ról w filmie, nagrywanie i montaż scen a także udźwiękowienie filmu. Dodatkowo uczniowie w trakcie pracy nad filmem przygotowali making of, będący rodzajem przewodnika po tworzeniu filmu fabularnego. Film opowiada historię pewnego zaginięcia i poszukiwań prowadzonych przez ekscentrycznego specjalistę od zaginięć.

Trzecie szkolenie w Domaniewicach. Grupa z Tylmanowej.

Trzecie szkolenie odbyło się w dniach 14-16 listopada 2019 roku i miało charakter problemowy. W ramach sesji kreatywnych staraliśmy się odpowiedzieć sobie na pytanie o to, co hamuje aktywność młodzieży w szkole. W trakcie szkolenia pracowaliśmy również nad wstępnym projektem działania, które w ramach projektu, jego uczestnicy chcieliby zrealizować na terenie swojej gminy. W trakcie szkolenia jego uczestnicy tworzyli również swoje tablice motywacyjne, poprzez które próbowali ująć swoje plany i marzenia dotyczące przyszłości. Ważnym ćwiczeniem w trakcie trzeciego szkolenia, było SPEŁNIANIE MARZEŃ, ćwiczenie, które rozwijając kreatywność pozwala symbolicznie spełnić jedno marzenie każdego uczestnika szkolenia.

Trzecie szkolenie w Domaniewicach. Grupa z Tokarni.

Trzecie szkolenie odbyło się w dniach 24-26 października 2019 roku i miało charakter problemowy. W ramach sesji kreatywnych staraliśmy się odpowiedzieć sobie na pytanie o to, co hamuje aktywność młodzieży w szkole. W trakcie szkolenia pracowaliśmy również nad wstępnym projektem działania, które w ramach projektu, jego uczestnicy chcieliby zrealizować na terenie swojej gminy. W trakcie szkolenia jego uczestnicy tworzyli również swoje tablice motywacyjne, poprzez które próbowali ująć swoje plany i marzenia dotyczące przyszłości. Ważnym ćwiczeniem w trakcie trzeciego szkolenia, było SPEŁNIANIE MARZEŃ, ćwiczenie, które rozwijając kreatywność pozwala symbolicznie spełnić jedno marzenie każdego uczestnika szkolenia.

Drugie szkolenie w Domaniewicach. Grupa z Tylmanowej.

Drugie szkolenie odbyło się w dniach 26-28 października 2019 roku. W trakcie szkolenia grupa nadal pracowała nad rozwojem umiejętności pracy w grupie. Poruszane były zagadnienia związane z blokadami w komunikacji i metodami radzenia sobie z nimi. Ważnym tematem był również konflikt i metody radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi. Uczestnicy szkolenia mogli zdiagnozować, jakie metody radzenia sobie z konfliktami najczęściej stosują. W trakcie szkolenia jego uczestnicy wykonywali ćwiczenia, w których ratowali świat przed zagładą, zamieniali się w fabrykę produkującą kartki z życzeniami, próbowali przetrwać na bezludnej wyspie.

Drugie szkolenie w Domaniewicach. Grupa z Tokarni.

Drugie szkolenie odbyło się w dniach 10-12 października 2019 roku. W trakcie szkolenia grupa nadal pracowała nad rozwojem umiejętności pracy w grupie. Poruszane były zagadnienia związane z blokadami w komunikacji i metodami radzenia sobie z nimi. Ważnym tematem był również konflikt i metody radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi. Uczestnicy szkolenia mogli zdiagnozować, jakie metody radzenia sobie z konfliktami najczęściej stosują. W trakcie szkolenia jego uczestnicy wykonywali ćwiczenia, w których ratowali świat przed zagładą, zamieniali się w fabrykę produkującą kartki z życzeniami, próbowali przetrwać na bezludnej wyspie.

Pierwsze szkolenie w Domaniewicach. Grupa z Tylmanowej

W trakcie pierwszych warsztatów w Janowicach, które odbyły się w dniach 12-14 października 2019 roku, uczestnicy projektu brali udział w zajęciach, których celem była przede wszystkim integracja uczestników a także podnoszenie ich kompetencji w zakresie współpracy i pracy w grupie. Uczestnicy projektu mieli również okazję zetknąć się z tematyką ról grupowych a także zdiagnozować, jakie role w grupie najczęściej pełnią. W trakcie wykonywanych na szkoleniu ćwiczeń uczestnicy m.in. budowali wieżę ze słomek, próbowali unieszkodliwić hrabiego Drakulę a także rozwiązywali zagadkę kryminalną.

Pierwsze szkolenie w Domaniewicach. Grupa z Tokarni

W trakcie pierwszych warsztatów w Janowicach, które odbyły się w dniach 19-21 września 2019 roku, uczestnicy projektu brali udział w zajęciach, których celem była przede wszystkim integracja uczestników a także podnoszenie ich kompetencji w zakresie współpracy i pracy w grupie. Uczestnicy projektu mieli również okazję zetknąć się z tematyką ról grupowych a także zdiagnozować, jakie role w grupie najczęściej pełnią. W trakcie wykonywanych na szkoleniu ćwiczeń uczestnicy m.in. budowali wieżę ze słomek, próbowali unieszkodliwić hrabiego Drakulę a także rozwiązywali zagadkę kryminalną.

Rekrutacja zakończona.

Do udziału w projekcie zgłosiło się ponad 50 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni, ponad 40 uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mjra Henryka Sucharskiego. Ostatecznie do udziału w projekcie zaprosiliśmy 40 uczniów, w tym: 22 uczniów z Tokarni oraz 18 uczniów z Tylmanowej. Z pozostałymi zainteresowanymi udziałem w projekcie, będziemy mieć jeszcze okazję spotkać się w trakcie prac lokalnych.

Lista uczestników projektu „Be brave – młodzi w kulturze” ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni:

 1. Jakub Brzezicki
 2. Grzegorz Filipek
 3. Joanna Gawlak
 4. Jakub Gospodarczyk
 5. Małgorzata Hanusiak
 6. Mikołaj Hanusiak
 7. Wojciech Jamrozik
 8. Zuzanna Jędrocha
 9. Klaudia Kiełtyka
 10. Michał Kiełtyka
 11. Zuzanna Korabik
 12. Weronika Leśniak
 13. Tomasz Łakota
 14. Wioletta Makuch
 15. Laura Milewska
 16. Izabela Ostój
 17. Karina Pęcek
 18. Karol Proszek
 19. Małgorzata Proszek
 20. Wiktoria Radoń
 21. Katarzyna Słonina
 22. Mateusz Worwa

Lista uczestników projektu „Be brave – młodzi w kulturze” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mjra Henryka Sucharskiego

 1. Marcel Adamczyk
 2. Weronika Adamczyk
 3. Jakub Chlebek
 4. Magdalena Ciesielka
 5. Kamil Kozielec
 6. Aleksandra Ligas
 7. Dominika Ligas
 8. Wiktoria Ligas
 9. Zuzanna Ligas
 10. Martyna Maciuszek
 11. Bartłomiej Matyszok
 12. Weronika Michałczak
 13. Urszula Mikołajczyk
 14. Martyna Stefaniak
 15. Karolina Twardowska
 16. Aleksandra Urbaniak
 17. Rafał Wójcik
 18. Aleksandra Zabrzeska

Spotkania rekrutacyjne w Tokarni i Tylmanowej.

W ostatnim czasie spotykaliśmy się z uczniami i nauczycielami szkół podstawowych w których realizowana jest szósta edycja projektu BE BRAVE – młodzi w kulturze:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mjra Henryka Sucharskiego;

W trakcie spotkań rekrutacyjnych, na których opowiadaliśmy o naszym projekcie, mieliśmy również okazję porozmawiać z uczniami zainteresowanymi udziałem w projekcie. Niebawem podamy listę osób, które zaprosimy do udziału w VI edycji projektu „Be brave – młodzi w kulturze”.

W 2019 roku realizujemy, kolejną, szóstą już edycję projektu „Be brave – młodzi w kulturze”. Tym razem z naszymi działaniami dotrzemy do uczniów: Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Tokarni oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mjra Henryka Sucharskiego w Tylmanowej.

Projekt finansowany jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach programu Edukacja kulturalna). Już niebawem pierwsze spotkania rekrutacyjne.