2019

Program 60 + Nowy Wiek Kultury skierowany jest do osób starszych, a jego celem jest aktywizacja  zachowań twórczych oraz rozwijanie kreatywności osób starszych.

  • Celem projektu jest aktywizacja i demarginalizacja osób starych, mieszkających w małych zagrożonych kulturowym wykluczeniem miejscowościach w Małopolsce; W ramach projektu realizowany jest cykl szkoleń auto­rozwojowych, które pomagają zintegrować_się lokalnym społecznościom osób starszych, celem rozwiązywania ich codziennych problemów życia społecznego, związanych z wiekiem.
  • Celem szkoleń jest stworzenie z grupy nie znających się często osób sprawnie pracującego zespołu, który byłby w stanie aktywnie działać  na rzecz poprawy sytuacji osób starszych w jego lokalnym środowisku.
  • Celem szkoleń jest również stworzenie planu działania, akcji którą mogłaby zrealizować grupa objęta działaniem projektu, a które to działanie mogłoby pozytywnie wpłynąć na wizerunek osób starszych, pokazać  osoby z grupy 60+ w sposób niestereotypowy; ważnym elementem projektu jest również tworzenie warunków do współpracy międzypokoleniowej.

60+ Nowy Wiek Kultury. Co dalej?

Trwają pracę nad realizacją kolejnej, X, jubileuszowej edycji projektu 60+ Nowy Wiek Kultury. na 2020 roku otrzymaliśmy już dotację NCK / MKiDN na realizację kolejnej edycji projektu (PO Edukacja Kulturalna). W tej chwili przygotowujemy wniosek do konkursu grantowego ASOS (Ministerstwa RPiPS). O wynikach konkursów a także miejscach realizacji X. edycji projektu poinformujemy Was niebawem.

Oto oni: grupa projektu 60+ Nowy Wiek Kultury z Łabowej

Poznajcie założycielki i założycieli Klubu Seniora „Zgrana paka” w Łabowej, uczestniczki i uczestników IX edycji projektu 60+ Nowy Wiek Kultury w gminie Łabowa. Foto: Marcin Oliva Soto

 

Oto oni: grupa projektu 60+ Nowy Wiek Kultury z Jodłownika

Poznajcie założycielki i założycieli Klubu Seniora „Słoneczne lata” z Jodłownika, uczestniczki i uczestników IX edycji projektu 60+ Nowy Wiek Kultury w gminie Jodłownik. Foto: Marcin Oliva Soto

 

60+ Nowy Wiek Kultury. Finał projektu w Łabowej

15 grudnia 2019 roku na finale projektu na Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Łabowej przenieśliśmy się na chwilę do wspaniałego i baśniowego świata, w którym ożywienie przedstawicieli świata natury zaczęli do nas mówić. A wszystko za sprawą  uczestniczek i uczestników projektu 60+ Nowy Wiek Kultury, którzy w spektaklu „Starych drzew się nie przesadza” zamienili się w drzew i to właśnie z perspektywy drzew, spróbowali nam opowiedzieć kilka ważnych rzeczy o naszej współczesności. W spektaklu, który przygotowany został pod opieką Kamila Błocha, uczestniczki i uczestnicy projektu, historie zaczerpnięte z książki „Sekretne życie drzew” uzupełnili ludowymi przekonaniami i porzekadłami, tworząc w ten sposób fascynującą opowieść o świecie ludzi i natury.

W trakcie finału „Zielono mi – festyn aktywności lokalnej” na scenie w Łabowej wystąpili również goście specjalni finału: Izabela Trojanowska i Tadeusz Drozda. Uczestnicy projektu przygotowali wystawę rękodzieła artystycznego a także degustację dań kuchni regionalnej.

Na widowni, oprócz mieszkanek i mieszkańców Gminy Łabowa zasiedli uczestnicy i uczestniczki poprzednich edycji projektu 60+ Nowy Wiek Kultury, m.in. z Piwnicznej Zdroju, Nowego Wiśnicza, Kamienicy, Biecza, Bobowej, Wiśniowej, Ochotnicy Dolnej, Czorsztyna,  a także uczestniczki i uczestnicy tegorocznej edycji projektu z Łapsz Niżnych i Jodłownika.

Foto: Marcin Oliva Soto

60+ Nowy Wiek Kultury. Finał projektu w Jodłowniku

1 grudnia 2019 roku na finale projektu na Hali Sportowej Zespołu Szkół w Szczyrzycu przenieśliśmy się na chwilę do dawno już zapomnianego świata, którego nie kwestionowany kierownikiem jest Anioł, dozorca anioł. A wszystko za sprawą  uczestniczek i uczestników projektu 60+ Nowy Wiek Kultury, którzy w spektaklu „Piknik sąsiedzki” postanowili przywołać najlepsze sceny z kultowego serialu „Alternatywy 4”. W spektaklu, który przygotowany został pod opieką Karola Miękiny, uczestniczki i uczestnicy projektu, historie zaczerpnięte z serialu mieszali z własnymi wspomnieniami i historiami zasłyszanymi w lokalnym środowisku. W ten sposób powstał wspaniały spektakl opowiadający o trudach i radościach sąsiedzkich relacji.

W trakcie finału „Piknik sąsiedzki – dzień aktywności lokalnej!” na scenie w Szczyrzycu wystąpił również gość specjalny finału: Marcin Daniec. Uczestnicy projektu przygotowali wystawę rękodzieła artystycznego a także degustację dań kuchni regionalnej.

Na widowni, oprócz mieszkanek i mieszkańców Gminy Jodłownik zasiedli uczestnicy i uczestniczki poprzednich edycji projektu 60+ Nowy Wiek Kultury, m.in. z Piwnicznej Zdroju, Borzęcina, Szczucina, Kamienicy, Czchowa, Bobowej, Wiśniowej, Szczawnicy, a także uczestniczki i uczestnicy tegorocznej edycji projektu z Łapsz Niżnych i Łabowej.

Foto: Marcin Oliva Soto

Prace lokalne. Łabowa

Prace lokalne w Łabowej to kilkanaście spotkań i kilkadziesiąt godzin prób i warsztatów. Prace lokalne toczą się dwutorowo. Kamil Błoch pracuje nad scenariuszem spektaklu teatralnego „Starych drzew się nie przesadza” inspirowanego książką Petera Wohllebena „Sekretne życie drzew” i lokalnymi legendami i porzekadłami. Celem spektaklu jest stworzenie opowieści o relacjach między światem ludzi i światem natury! W spektaklu usłyszymy również regionalne piosenki i przyśpiewki uczestniczek i uczestników projektu. W trakcie prac nad spektaklem odbyły się również, prowadzone przez Łukasza Błażejewskiego warsztaty z projektowania odzieży, których celem było stworzenie kostiumów do spektaklu.

Dana Bień i Tomasz Kireńczuk oraz dobrani specjalnie do potrzeb grupy artyści i specjaliści pracują z uczestnikami i uczestniczkami projektu nad realizacją działania wypracowanego w trakcie szkoleń w Domaniewicach, na których grupa z Łabowej postanowiła założyć Klub Seniora „Zgrana Paka”. W trakcie prac lokalnych udało się wybrać zarząd Klubu Seniora, stworzono również plan działań Klubu na 2020 rok i przyjęto pierwszych nowych członków. W działaniach, które w 2020 roku przy wsparciu Urzędu Gminy w Łabowej zamierza zrealizować Klub Seniora, są m.in. działania wolontariackiej, zajęcia sportowe i grupa teatralna.

Jednocześnie w trakcie prac lokalnych grupa przygotowywała się do zaplanowanego na 8 grudnia wielkiego finału projektu w Łabowej. W trakcie finału projektu odbędzie się m.in. premierowy pokaz spektaklu „Starych drzew się nie przesadza”, oficjalnie zostanie również otwarty Klub seniora „Zgrana paka”. Wstęp na imprezę jest wolny.

Prace lokalne. Jodłownik

Prace lokalne w Jodłowniku to kilkanaście spotkań i kilkadziesiąt godzin prób i warsztatów. Prace lokalne toczą się dwutorowo. Karol Miękina pracuje nad scenariuszem spektaklu teatralnego „Piknik sąsiedzki” inspirowanego serialem „Alternatywy 4” i historiami lokalnymi, opowiedzianymi przez uczestników projektu. Celem spektaklu jest stworzenie opowieści o relacjach sąsiedzkich, a także pokazanie wartości płynących z działania w grupie! W spektaklu usłyszymy również regionalne piosenki i przyśpiewki uczestniczek i uczestników projektu. W trakcie prac nad spektaklem odbyły się również, prowadzone przez Łukasza Błażejewskiego warsztaty z projektowania odzieży, których celem było stworzenie kostiumów do spektaklu.

Dana Bień i Tomasz Kireńczuk oraz dobrani specjalnie do potrzeb grupy artyści i specjaliści pracują z uczestnikami i uczestniczkami projektu nad realizacją działania wypracowanego w trakcie szkoleń w Domaniewicach, na których grupa z Jodłownika postanowiła założyć Klub Seniora „Słoneczne lata”. Wspólnie z uczestnikami projektu wykonano pierwsze praca, których celem była adaptacja pomieszczeń starej szkoły w Mstowie do potrzeb Klubu Seniora. Stworzono również plan działań Klubu Seniora na 2020 rok i przyjęto pierwszych nowych członków. W działaniach, które w 2020 roku przy wsparciu Urzędu Gminy w Jodłowniku zamierza zrealizować Klub seniora, są m.in. warsztaty z upcyclingu i grupa teatralna.

Jednocześnie w trakcie prac lokalnych grupa przygotowywała się do zaplanowanego na 1 grudnia wielkiego finału projektu w Szczyrzycu. W trakcie finału projektu odbędzie się m.in. premierowy pokaz spektaklu „Piknik sąsiedzki”, otwarty również oficjalnie zostanie Klub seniora „Słoneczne lata”. Wstęp na imprezę jest wolny.

Trzecie szkolenie w Domaniewicach. Grupa z Łapsz Niżnych

Trzecie szkolenie grupy z gminy Łapsze Niżne miało miejsce w dniach 18-21 listopada 2019 i odbyło się w Dworku Jurajskim w Domaniewicach. Celem szkolenia było przede wszystkim stworzenie planu działań, w które grupa zaangażuje się na etapie prac lokalnych, realizowanych w 2020 roku. Ważnym zagadnieniem w trakcie szkolenia była praca nad kreatywnym rozwiązywaniem problemów. Z zastosowaniem metod kreatywnych, tworzyliśmy pomysły działań, w które uczestniczki i uczestnicy projektu mogliby się zaangażować, aby wzmocnić i zintegrować seniorów na terenie gminy Łapsze Niżne.

Poprzez „Łańcuszek idei” zaczęliśmy również pracę nad pomysłem działania, które wspólnie z grupą zrealizujemy w ramach projektu na terenie gminy Łapsze Niżne. Zaczęliśmy od diagnozy najważniejszych problemów, które ograniczają aktywność osób starszych na terenie gminy. Następnie, w mniejszych grupach pracowaliśmy nad tym, poprzez jakie działania problemy te można by rozwiązać. Na ostatnim etapie ”Łańcuszka idei” każda grupa prezentowała pomysł działania, które można by zrealizować na ternie gminy Łapsze Niżne. Wstępnym pomysłem na projekt jest utworzenie Gminnego Klubu Seniora. Praca nad pomysłami będzie kontynuowana w trakcie warsztatów lokalnych w Łapszach Niżnych.

Drugie szkolenie w Domaniewicach. Grupa z Łapsz Niżnych

Drugie szkolenie grupy z gminy Łapsze Niżne miało miejsce w dniach 21-24 października 2019 i odbyło się w Dworku Jurajskim w Domaniewicach. Szkolenie w dużym stopniu poświęcone jest zagadnieniu współpracy a jego celem jest przekształcenie grupy projektowej w dobrze ze sobą współpracujący zespół. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z koncepcją ról grupowych, mieli także okazję zdiagnozować, jakie role w grupie najczęściej pełnią. Rozwiązując zagadkę kryminalną, próbując unieszkodliwić hrabiego Drakulę, czy ratując świat przed zatrutą substancją, uczestnicy szkolenia mogli doskonalić współpracę miedzy sobą. Szkolenie poświęcone było również dalszej integracji grupy projektowej i kształtowaniu więzi wewnątrz grupy.

Trzecie szkolenie w Janowicach. Grupa z Łabowej

Trzecie szkolenie grupy z gminy Łabowa miało miejsce w dniach 7-10 października 2019 roku i odbyło się w Dworku Jurajskim w Domaniewicach. Szkolenie poświęcone było dopracowaniu pomysłów działania na terenie gminy Jodłownik, powstałych w trakcie drugiego szkolenia. Uczestniczki i uczestnicy projektu postanowili, że chcą zaangażować się w tworzenie Gminnego Klubu Seniora w Łabowej. Kluczowym z ich punktu widzenia elementem niezbędnym do uruchomienia Klubu Seniora jest znalezienie lokalu, w którym Klub seniora mógłby rozpocząć swoją działalność. Dzięki współpracy między Stowarzyszeniem Teatr Nowy a Urzędem Gminy w Łabowej udało się na ten cel pozyskać lokal mieszkalny znajdujący się w budynku dawnego ośrodka zdrowia, który w 2020 roku zostanie przekazany na potrzeby działalności Klubu Seniora. Dodatkowo grupa projektowa postanowiła, że w 2020 roku rozpocznie – wspólnie z Urzędem Gminy – realizację projektu Skwerków Seniora.

Podczas szkolenia beneficjenci stworzyli również wstępny plan działalności klubu seniora.

W trakcie szkolenia pracowaliśmy również nad zagadnieniami związanymi z motywacją, rozwiązywaniem konfliktów i radzeniem sobie w sytuacjach stresowych.

Ważnym ćwiczeniem było „Spełnianie marzeń”, w trakcie których, w sposób symboliczny uczestnicy szkolenia nawzajem spełniali swoje marzenia.

Trzecie szkolenie w Janowicach. Grupa z Jodłownika

Trzecie szkolenie grupy z gminy Jodłownik miało miejsce w dniach 26-29 września 2019 roku i odbyło się w Dworku Jurajskim w Domaniewicach. Szkolenie poświęcone było dopracowaniu pomysłów działania na terenie gminy Jodłownik, powstałych w trakcie drugiego szkolenia. Uczestniczki i uczestnicy projektu postanowili, że chcą zaangażować się w tworzenie Gminnego Klubu Seniora w Jodłowniku. Kluczowym z ich punktu widzenia elementem niezbędnym do uruchomienia Klubu Seniora jest znalezienie lokalu, w którym Klub seniora mógłby rozpocząć swoją działalność. Dzięki współpracy między Stowarzyszeniem Teatr Nowy a Urzędem Gminy w Jodłowniku udało się na ten cel pozyskać budynek starej szkoły w Mstowie, który w 2020 roku zostanie przekazany na potrzeby działalności Klubu Seniora.

Podczas szkolenia beneficjenci stworzyli również wstępny plan działalności klubu seniora.

W trakcie szkolenia pracowaliśmy również nad zagadnieniami związanymi z motywacją, rozwiązywaniem konfliktów i radzeniem sobie w sytuacjach stresowych.

Ważnym ćwiczeniem było „Spełnianie marzeń”, w trakcie których, w sposób symboliczny uczestnicy szkolenia nawzajem spełniali swoje marzenia.

Drugie szkolenie w Domaniewicach. Grupa z Łabowej

Drugie szkolenie grupy z gminy Łabowa miało miejsce w dniach 16-19 września 2019 i odbyło się w Dworku Jurajskim w Domaniewicach. Szkolenie w dużym stopniu poświęcone jest zagadnieniu współpracy a jego celem jest przekształcenie grupy projektowej w dobrze ze sobą współpracujący zespół. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z koncepcją ról grupowych, mieli także okazję zdiagnozować, jakie role w grupie najczęściej pełnią. Rozwiązując zagadkę kryminalną, próbując unieszkodliwić hrabiego Drakulę, czy ratując świat przed zatrutą substancją, uczestnicy szkolenia mogli doskonalić współpracę miedzy sobą.

Ważnym zagadnieniem w trakcie szkolenia była praca nad kreatywnym rozwiązywaniem problemów. Z zastosowaniem metod kreatywnych, tworzyliśmy pomysły działań, w które uczestniczki i uczestnicy projektu mogliby się zaangażować, aby wzmocnić i zintegrować seniorów na terenie gminy Jodłownik.

Poprzez „Łańcuszek idei” zaczęliśmy również pracę nad pomysłem działania, które wspólnie z grupą zrealizujemy w ramach projektu na terenie gminy Łabowa. Zaczęliśmy od diagnozy najważniejszych problemów, które ograniczają aktywność osób starszych na terenie gminy. Następnie, w mniejszych grupach pracowaliśmy nad tym, poprzez jakie działania problemy te można by rozwiązać. Na ostatnim etapie ”Łańcuszka idei” każda grupa prezentowała pomysł działania, które można by zrealizować na ternie gminy Jodłownik. Wstępne pomysły na projekt to: utworzenie Klubu Seniora, utworzenie Skwerków Seniora w poszczególnych wsiach, utworzenie Centrum Seniora, z siedzibą w Łabowej. Praca nad pomysłami będzie kontynuowana w trakcie trzeciego szkolenia w Domaniewicach.

Pierwsze szkolenie w Domaniewicach. Grupa z Łapsz Niżnych

Pierwsze szkolenie grupy z gminy Jodłownik miało miejsce w dniach 2-5 września 2019 roku i odbyło się w Dworku Jurajskim w Domaniewicach. Celem pierwszego szkolenia była przede wszystkim integracja grupy a także wzmocnienie uczestników projektu poprzez rozpoznanie ich potencjału. Uczestnicy mogli poznać swoje możliwości i możliwości innych uczestników grupy, między innymi budując wieżę ze słomek, konstruując most z papieru czy tworząc prototyp maszyny ułatwiającej codzienne życie. Szkolenie poświęcone było również komunikacji. W trakcie warsztatów, ich uczestnicy mieli okazję rozpoznać podstawowe błędy, jakie popełniamy komunikując się z innymi, a także poćwiczyć metody uzdatniania komunikacji.

Drugie szkolenie w Domaniewicach. Grupa z Jodłownika

Drugie szkolenie grupy z gminy Jodłownik miało miejsce w dniach 30 sierpnia – 2 września 2019 i odbyło się w Dworku Jurajskim w Domaniewicach. Szkolenie w dużym stopniu poświęcone jest zagadnieniu współpracy a jego celem jest przekształcenie grupy projektowej w dobrze ze sobą współpracujący zespół. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z koncepcją ról grupowych, mieli także okazję zdiagnozować, jakie role w grupie najczęściej pełnią. Rozwiązując zagadkę kryminalną, próbując unieszkodliwić hrabiego Drakulę, czy ratując świat przed zatrutą substancją, uczestnicy szkolenia mogli doskonalić współpracę miedzy sobą.

Ważnym zagadnieniem w trakcie szkolenia była praca nad kreatywnym rozwiązywaniem problemów. Jednym z nich była Burza mózgów, w trakcie której padło ponad 320 propozycji działań, w które uczestniczki i uczestnicy projektu mogliby się zaangażować, aby wzmocnić i zintegrować seniorów na terenie gminy Jodłownik.

Poprzez „Łańcuszek idei” zaczęliśmy również pracę nad pomysłem działania, które wspólnie z grupą zrealizujemy w ramach projektu na terenie gminy Jodłownik. Zaczęliśmy od diagnozy najważniejszych problemów, które ograniczają aktywność osób starszych na terenie gminy. Następnie, w mniejszych grupach pracowaliśmy nad tym, poprzez jakie działania problemy te można by rozwiązać. Na ostatnim etapie ”Łańcuszka idei” każda grupa prezentowała pomysł działania, które można by zrealizować na ternie gminy Jodłownik. Wstępne pomysły na projekt to: utworzenie Klubu Seniora, utworzenie Międzypokoleniowych Ogródków Seniora, założenie grupy teatralnej seniorów. Praca nad pomysłami będzie kontynuowana w trakcie trzeciego szkolenia w Domaniewicach.

Pierwsze szkolenie w Domaniewicach. Grupa z Łabowej

Pierwsze szkolenie grupy z gminy Jodłownik miało miejsce w dniach 26-29 sierpnia 2019 roku i odbyło się w Dworku Jurajskim w Domaniewicach. Celem pierwszego szkolenia była przede wszystkim integracja grupy a także wzmocnienie uczestników projektu poprzez rozpoznanie ich potencjału. Uczestnicy mogli poznać swoje możliwości i możliwości innych uczestników grupy, między innymi budując wieżę ze słomek, konstruując most z papieru czy tworząc prototyp maszyny ułatwiającej codzienne życie. Szkolenie poświęcone było również komunikacji. W trakcie warsztatów, ich uczestnicy mieli okazję rozpoznać podstawowe błędy, jakie popełniamy komunikując się z innymi, a także poćwiczyć metody uzdatniania komunikacji.

 

Pierwsze szkolenie w Domaniewicach. Grupa z Jodłownika

Pierwsze szkolenie grupy z gminy Jodłownik miało miejsce w dniach 30 lipca – 2 sierpnia 2019 roku i odbyło się w Dworku Jurajskim w Domaniewicach. Celem pierwszego szkolenia była przede wszystkim integracja grupy a także wzmocnienie uczestników projektu poprzez rozpoznanie ich potencjału. Uczestnicy mogli poznać swoje możliwości i możliwości innych uczestników grupy, między innymi budując wieżę ze słomek, konstruując most z papieru czy tworząc prototyp maszyny ułatwiającej codzienne życie. Szkolenie poświęcone było również komunikacji. W trakcie warsztatów, ich uczestnicy mieli okazję rozpoznać podstawowe błędy, jakie popełniamy komunikując się z innymi, a także poćwiczyć metody uzdatniania komunikacji.

 

Rekrutacja zakończona

Rekrutacja zakończona. Po serii kilkudziesięciu spotkań  rekrutacyjnych, w trakcie których mieliśmy okazję opowiedzieć o naszym projekcie mieszkankom i mieszkańcom gmin Jodłownik, Łabowa i Łapsze Niżne, udało nam się stworzyć trzy grupy projektowe, z którymi rozpoczynamy działania w ramach IX edycji projektu „60+ Nowy Wiek Kultury”. O przebiegu projektu będziemy informować Was na bieżąco.

Za pomoc w rekrutacji uczestników projektu serdecznie dziękujemy naszym lokalnym partnerom projektu: Urzędom Gminy w Łabowej, Jodłowniku i Łapszach Niżnych, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jodłowniku, Kołu Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Niedzicy.

Spotkania rekrutacyjne i Teatr Objazdowy w gminach Jodłownik, Łabowa i Łapsze Niżne

Trwa rekrutacja do IX edycji projektu 60+ Nowy Wiek Kultury. W najbliższych tygodniach spotykać się będziemy z mieszkańcami i mieszkankami gmin Jodłownik, Łabowa i Łapsze Niżne. Rekrutacja będzie miała charakter spotkań otwartych, odbywać się będzie również przy wsparciu lokalnych ośrodków kultury, kół gospodyń wiejskich i innych organizacji działających lokalnie.

Poniżej podajemy terminy spotkań rekrutacyjnych w poszczególnych gminach (Lista aktualizowana):

Spotkania rekrutacyjne w Gminie Jodłownik:

8 maja, godz. 12.00, Remiza w Jodłowniku

6 czerwca, godz. 15.00, Remiza w Jodłowniku

11 czerwca, godz. 17.00, Remiza w Jodłowniku

18 czerwca, godz. 14.00, Remiza w Jodłowniku

26 czerwca, godz. 15.00, Remiza w Jodłowniku

Spotkania rekrutacyjne w Gminie Łabowa

7 czerwca, godz. 16.00, Sala posiedzeń w Urzędzie Gminy w Łabowej

1 lipca, godz. 12.00, Sala posiedzeń w Urzędzie Gminy w Łabowej

1 lipca, godz. 13.00, Świetlica w Kotowie

1 lipca, godz. 14.00, Świetlica w Roztoce

1 lipca, godz. 15.00, Świetlica w Łosiach

10 lipca, godz. 14.00, Świetlica w Roztoce

10 lipca, godz. 15.00, Szkoła Podstawowa w Łabowej

23 lipca, godz. 15.00, Świetlica w Barnowcu

23 lipca, godz. 16.00, Świetlica w Maciejowej

23 lipca, godz. 17.00, świetlica w Kotowie

28 lipca, godz. 11.00, Sala posiedzeń w Urzędzie Gminy w Łabowej

28 lipca, godz. 12.00, Nowa Wieś

28 lipca, godz. 13.00, Świetlica w Barnowcu

Spotkania rekrutacyjne w Gminie Łapsze Niżne

10 maja, godz. 12.00, Dom Ludowy w Łapszach Niżnych

21 maja, godz. 11.00, Sala Posiedzeń Urzędu Gminy w Łapszach Niżnych

21 maja, godz. 12.00, Dom Ludowy w Łapszach Niżnych

21 maja, godz. 13.00, Świetlica w Kacwinie

30 maja, godz. 14.00, Dom Ludowy w Łapszach Niżnych

30 maja, godz. 15.00, Gminny Ośrodek Kultury w Niedzicy

10 czerwca, godz. 12.00, Łapszanka

10 czerwca, godz. 13.00, Dom Ludowy w Łapszach Niżnych

17 czerwca, godz. 13.00, Dom Ludowy w Łapszach Niżnych

17 czerwca, godz. 14.00, Gminny Ośrodek Kultury w Niedzicy

27 czerwca, godz. 13.00, Dom Ludowy w Łapszach Niżnych

27 czerwca, godz. 14.00, Gminny Ośrodek Kultury w Niedzicy

27 czerwca, godz. 15.00, Świetlica w Kacwinie

Serdecznie zapraszamy.

IX edycja projektu 60+ Nowy Wiek Kultury. Zaczynamy.

Z radością informujemy, że Stowarzyszenie Teatr Nowy w Krakowie otrzymało dofinansowanie na realizację kolejnej edycji projektu 60+ Nowy Wiek Kultury. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach programu Edukacja Kulturalna) oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (w ramach programu ASOSO 2014-2020) IX edycję projektu, zgodnie ze wcześniejszymi założeniami, zrealizujemy w tym roku na terenie gmin: Jodłownik, Łabowa i Łasze Niżne. Grupy z Jodłownika i Łabowej w 2019 roku wezmą udział w całym cyklu projektowym (szkolenia wyjazdowe, szkolenia lokalne, akcje finałowe), grupa z Łapsz Niżnych natomiast rozpocznie cykl projektowy w 2019 roku (szkolenia wyjazdowe), który zakoļ

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020