Wolne niedziele – cykl debat

Wolne niedziele. Debata pierwsza: KOŚCIÓŁ. 20 października, o godz. 13.00 w Teatrze Nowym Proxima gościć będziemy Agatę Diduszko-Zyglewską, dziennikarkę, aktywistkę miejską, animatorkę kultury związaną z „Krytyką polityczną” oraz ks. Ansgara Wucherpfenniga, niemieckiego jezuitę, profesora teologii, rektora Wyższej Szkoły Teologiczno-Filozoficznej w Sankt-Georgen. Spotkanie poprowadzi Tomasz Kireńczuk. Wstęp wolny.

W świecie zbudowanym na konflikcie, w którym zamiast do porozumienia dąży się do polaryzacji coraz trudniej znaleźć nie tylko przestrzeń do swobodnej wymiany poglądów, opartej na akceptacji różnicy i podstawowym zainteresowaniu drugim człowiekiem: jego poglądami, przekonaniami i potrzebami. „Wolne niedziele” – wspólny projekt Goethe-Institut i Teatru Nowego Proxima – to cykl spotkań z wybitnymi polskimi i niemieckimi intelektualistami, w trakcie, których przyglądać się będziemy kluczowym aspektom naszego życia społecznego i politycznego. Zależy nam na tym, aby „Wolne niedziele” były przestrzenią swobodnej i autentycznej wymiany myśli, miejscem konfrontacji poglądów i wzajemnej inspiracji. W trakcie „Wolnych niedziel” usiądziemy wszyscy razem przy jednym stole i zaczniemy rozmawiać. O kościele. O ekologii. O różnorodności. O ciele. Wszystkie te rozmowy łączyć będzie jeden naczelny temat: strach. Zastanawiać się będziemy nie tylko nad tym, czego się boimy, ale przede wszystkim zadawać będziemy pytania o to, kto, w jaki sposób i dlaczego kreuje społeczne lęki. Próbując odpowiedzieć na pytania dotyczące narodzin strachu przyglądać się będziemy różnym sferom naszego życia: kulturze, polityce, mediom. Przyglądając się metodom wytwarzania i zarządzania strachem zastanawiać się będziemy nad tym, co możemy zrobić, żeby się nie bać.

20 października, o godz. 13.00 w Teatrze Nowym Proxima przy ul. Krakowskiej 41 gościć będziemy Agatę Diduszko-Zyglewską, dziennikarkę, aktywistkę miejską, animatorkę kultury związaną z „Krytyką polityczną”, współautorkę Mapy pedofilii w kościele oraz ks. Ansgara Wucherpfenniga, niemieckiego jezuitę, profesora teologii, rektora Wyższej Szkoły Teologiczno-Filozoficznej w Sankt-Georgen, który w swoich publicznych wypowiedziach wspiera związki jednopłciowe i osoby homoseksualne. Tego dnia porozmawiamy o kościele, jego miejscu w przestrzeni publicznej, świeckości państwa a także o tym, czy kościół hierarchiczny w Polsce i w Niemczech przyczynia się do wytwarzania społecznych lęków czy ich powstawaniu przeciwdziała. Spotkanie poprowadzi Tomasz Kireńczuk.

Rozmowa toczyć się będzie w języku polskim i niemieckim i będzie tłumaczona symultanicznie. Wstęp wolny.

Agata Diduszko-Zyglewska – dziennikarka, publicystka, animatorka kultury, działaczka społeczna.

Ansgar Wucherpfennig – niemiecki rzymsko-katolicki ksiądz, jezuita, teolog specjalizujący się w Nowym Testamencie.

Tomasz Kireńczuk – krytyk teatralny, dramaturg, kurator projektów artystycznych, dyrektor programowy krakowskiego Teatru Nowego.

Spotkaniu towarzyszy akcja „Wszystkie łapy na pokład”, czyli zbiórka karmy dla bezdomnych psów. Karmę można przynosić bezpośrednio do teatru.

Projekt realizowany jest ze środków Goethe-Institut Krakau