Ogłaszamy nabór do 2. edycji Laboratorium Nowego Teatru

Zgłoś swój projekt w terminie do 25 października 2019 roku.

Studiujesz reżyserię, dramaturgię lub choreografię? Jesteś absolwentem / absolwentką wyżej wymienionych kierunków? Masz projekt artystyczny, który chcesz zrealizować? Chcesz wziąć udział w rozbudowanym cyklu warsztatów mistrzowskich? Projekt LABORATORIUM NOWEGO TEATRU stworzyliśmy z myślą o Tobie.

Zgłoś swój projekt artystyczny.

Rozwijaj projekt przy wsparciu wybitnych polskich artystów (mentorzy wybrani zostaną wspólnie z uczestnikami Laboratorium)

Weź udział w cyklu warsztatów mistrzowskich, prowadzonych m.in. przez Danielę Nicolò i Enrica Casagrande (MOTUS).

Wyjedź z nami do Paryża, Monachium i Brukseli (weź udział w festiwalach, spotkaniach z artystami i kuratorami festiwali).

Zrealizuj na scenie Teatru Nowego w Krakowie swój projekt artystyczny, na który otrzymasz budżet w wysokości 23.000 zł.

LABORATORIUM NOWEGO TEATRU to projekt artystyczny Stowarzyszenia Teatr Nowy w Krakowie, którego celem jest zagwarantowanie młodym twórcom teatru możliwości kształcenia się pod opieką wybitnych artystów.

Celem LABORATORIUM NOWEGO TEATRU jest stworzenie młodym artystom szansy na realizację własnych projektów artystycznych.

LABORATORIUM NOWEGO TEATRU, to trwająca 12 miesięcy (listopad 2019 – listopad 2020) praca nad realizacją Twojego projektu artystycznego. Zanim jednak rozpoczniesz pracę nad spektaklem, weźmiesz udział w cyklu warsztatów, masterklasów  i Obozów Teatralnych, które pozwolą Ci skonfrontować Twoje pomysły i założenia z twórczością innych artystów, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

LABORATORIUM NOWEGO TEATRU to projekt, który daje Ci wolność i pełną swobodę w realizacji Twoich projektów artystycznych.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 25 października 2019

Spotkanie z wybranymi Kandydatkami i Kandydatami: 5-6 listopada 2019

Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie: 8 listopada 2019

Warsztaty mistrzowskie: grudzień 2019 – czerwiec 2020

Obozy Teatralne: listopad 2019 – czerwiec 202o

Realizacja projektów artystycznych: czerwiec 2020 – listopad 2020

Więcej informacji: tomasz.teatrnowy@gmail.com , tel. +48 505060196

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny. Do udziału w programie zakwalifikowane zostaną maksymalnie 3 osoby. Do udziału w Programie aplikować mogą osoby, które w momencie składania wniosku studiują na wyższych uczelni teatralnych działających na terenie Polski, w tym zwłaszcza studenci i studentki reżyserii, dramaturgii, choreografii, aktorstwa. Do udziału w Programie aplikować mogą także absolwenci i absolwentki w/w kierunków, którzy ukończyli studia nie później niż przed dwoma laty.

Szczegóły dotyczące Laboratorium w Regulaminie ➡️ Laboratorium Nowego Teatru_regulamin_2edycja

Formularz zgłoszeniowy➡️ LNT_2edycja_FORMULARZ

   

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Goethe Instytutu.