Finały projektu 60+

WSZYSTKO, CO CHCIELIBYŚCIE WIEDZIEĆ O 60+ Już 26 listopada pierwszy w 2017 roku finał programu „60+ Nowy Wiek Kultury”. O co w nim chodzi? Przygotowaliśmy dla Was małe FAQ: 👇👇👇 1. Na czym polega program „60+” i do kogo jest skierowany? To jeden ze społecznych programów Teatru Nowego, w którym skupiamy się na aktywizacji i […]

WSZYSTKO, CO CHCIELIBYŚCIE WIEDZIEĆ O 60+

Już 26 listopada pierwszy w 2017 roku finał programu „60+ Nowy Wiek Kultury”. O co w nim chodzi? Przygotowaliśmy dla Was małe FAQ:

👇👇👇

1. Na czym polega program „60+” i do kogo jest skierowany?
To jeden ze społecznych programów Teatru Nowego, w którym skupiamy się na aktywizacji i pobudzaniu kreatywności osób starszych. W tym roku odbywa się po raz 7, łącznie wzięło w nim udział już ponad 700 osób. Pracujemy z chętnymi seniorami z podkrakowskich wsi i miasteczek, tworząc grupy, które następnie biorą udział w warsztatach, szkoleniach, spotkaniach. Ta praca ma na celu pomóc im w integracji, budowaniu i podtrzymywaniu relacji, a także w wyzwalaniu swoich talentów i przekuwaniu ich w pomysły. Następnym etapem jest wymyślenie projektu, nad którym chcą pracować seniorzy. Może to być np. spektakl, koncert, wystawa.

2. Czym jest „finał projektu”?
Finał to impreza, która wieńczy pracę grupy w danej miejscowości. Podczas niej prezentowane są efekty pracy seniorów i odbywają się występy artystyczne zaproszonych gości. Do tradycji należą też wspolne tańce, degustacje potraw, loteria fantowa oraz… konkurs na najlepszą nalewkę.

3. Gdzie pracujecie w tym roku? Kto pojawi się na finałach?
Tym razem pracujemy z seniorami w Kamienicy, Bieczu i Wiśniowej, a więc odbędą się trzy finały. Ich gośćmi będą m.in. Halina Frąckowiak, Krzysztof Daukszewicz, Marcin Daniec.

4. Kto finansuje projekt? Czy uczestnicy muszą płacić za udział w nim?
Oczywiście uczestnicy nie płacą za udział w projekcie! Jest on dofinansowany ze środków Ministra Kultury oraz Programu Rządowego na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. Nieustannie poszukujemy także sponsorów, np. do upominków w loterii fantowej.

5. A co po finałach?
Wiele z grup, które były aktywne w ramach projektu, dalej działają w swoich miejscowościach. Część z nich założyła Kółka Seniorów, część pokazuje swoje spektakle, nie tylko we własnej miejscowości. Staramy się z nimi pozostawać w kontakcie, nawet po zakończonej pracy.


60+ Nowy Wiek Kultury

Co to jest?

60+ Nowy Wiek Kultury” to wyjątkowy projekt aktywizujący społecznie osoby po 60. roku życia. Poprzez stosowanie innowacyjnych metod szkoleniowo-edukacyjnych, staramy się zaangażować osoby starsze w pracę na rzecz lokalnych środowisk, w których żyją. Przeciwdziałamy w ten sposób ich społecznej marginalizacji oraz budujemy pozytywny wizerunek osób starszych.

Projekt „60+ Nowy Wiek Kultury” to połączenie potencjału młodych artystów, kuratorów, animatorów kultury, psychologów i trenerów biznesu z doświadczeniem, wiedzą i potrzebami działania osób po 60. roku życia. Program sprawia, że osoby, które nie wierzą w to, że są komuś potrzebne i mogą zrobić dla siebie i innych coś dobrego, zyskują wsparcie w wykonaniu pierwszego kroku do powrócenia na rynek społecznej aktywności. Ponadto, pomagamy efektywnie spożytkować drzemiące w osobach 60+pokłady energii i kreatywności.

Projekt „60+ Nowy Wiek Kultury”  cieszy się wsparciem wielu osobowości świata kultury i polityki, którzy jako Ambasadorzy wspierają naszych beneficjentów w ich działaniach (projekt wspierają m.in. Krystyna Czubówna, Robert Makłowicz, Zbigniew Wodecki, Grzegorz Turnau, Edward Linde-Lubaszenko, Stanisław Szelc, Bożena Dykiel).

Najważniejsze w naszych działaniach jest nastawienie na autentyczną aktywizację beneficjentów projektu; wszystkie realizowane w jego ramach działania są odpowiedzią na lokalne problemy, zdiagnozowane przez uczestników w trakcie cyklu bezpłatnych szkoleń organizowanych przez krakowski Teatr Nowy.

Od startu projektu w 2011 roku odwiedziliśmy 17 podkrakowskich miejscowości, z których w naszych działaniach wzięło udział ok. 700 seniorów.

Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (PO Edukacja Kulturalna), Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  (Program ASOS 2014-2020) i środków własnych Stowarzyszenia Teatr Nowy. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.

Opinie uczestników o projekcie

Mam prawie 80 lat i dopiero teraz mam czas, żeby cieszyć się życiem. Dobrze, że mi o tym cały czas przypominacie i uczycie jak to robić

Jan, 81 lat, uczestnik I edycji projektu

Ja jestem zszokowana tym projektem. Na co dzień, z nami starymi, to już jest tylko Bóg i ZUS. A wam się chce z nami coś jeszcze robić? Moje wnuki myślą, ze zwariowałam, a ja wreszcie czuję, że żyję

Bożena, lat 77, uczestniczka III edycji projektu

Najgorsze jest to, że ja już przywykłam, że ode mnie nikt nic nie chce, niczego się ode mnie nie oczekuje; a tu nagle przychodzę do tego projektu i okazuje się, że znów mogę być ważna, że znów mogę się komuś przydać i że mogę zrobić coś ważnego dla siebie i dla innych. Znów mam po co żyć

Ela, lat 74, uczestniczka II edycji projektu

Dzięki projektowi przestałam się bać starości, bo widzę, że to jest czas kiedy można zrobić wiele mądrego i dobrego

Mania, lat 61 uczestniczka IV edycji projektu

Dzięki temu projektowi znów odkryłam w sobie dziecko

Wanda, lat 67, uczestniczka II edycji projektu

Na tej emeryturze to już zapomniałam, że można słuchać innych i być słuchanym; a jak się kogoś słucha i słyszy to na prawdę można z nim zmienić świat

Krystyna lat 65, uczestniczka III edycji projektu

Gdyby ktoś mi kiedyś powiedział, że w życiu spotka mnie jeszcze tak cudowne doświadczenie, to bym w życiu nie uwierzyła; bo niby czemu ma mi się coś przydarzyć, skoro już praktycznie mnie nie ma! A teraz wiem, że może mi się przydarzyć jeszcze mnóstwo i będę o to walczyć

Wanda, lat 75 uczestniczka IV edycji projektu

Jak wygląda realizacja projektu?

Rekrutacja

W każdej z gmin odbywa się otwarta rekrutacja, w efekcie której wyłaniane są grupy uczestników liczące ok. 20 osób. W procesie rekrutacji poszukujemy zarówno osób, które mają potrzebę działania na rzecz społeczności lokalnej i potrzebują jedynie wsparcia, ukierunkowania lub narzędzi pozwalających realizować im swoje plany, jak i tych, które żyjąc z przekonaniem straconej szansy i braku możliwości dalszego realizowania się w działaniu potrzebują silnego bodźca do podjęcia aktywności.

Szkolenia

Pierwszy etap projektu to cykl 4-dniowych szkoleń prowadzonych przez psychologów i trenerów biznesu. Szkolenia prowadzone są metodami aktywnymi – wykorzystujemy ćwiczenia, które zazwyczaj stosuje się prowadząc szkolenia dla biznesu, w tym zwłaszcza dla kadry menedżerskiej. Wśród poruszanych przez nas zagadnień znajdowały się: budowanie zespołu, rozwiązywanie konfliktu, komunikacja, optymizm i pozytywność, asertywność, kreatywność, zarządzanie zmianą, rozwijanie własnego potencjału, role grupowe.

Każda z grup uczestniczy w trzech szkoleniach prowadzonych przez czterech różnych trenerów biznesu. Celem szkoleń jest przede wszystkim stworzenie z nieznających się osób grupy mogącej ze sobą twórczo współpracować; ważnym celem szkoleń było ukazanie beneficjentom projektu drzemiących w nich zasobów, sprowokowanie ich do podjęcia ryzyka społecznej aktywności i ukazanie, że mimo braku możliwości systemowych mają wpływ na społeczność w której żyją. W trakcie szkoleń pracujemy również nad zdiagnozowaniem podstawowych problemów, z którymi borykają się osoby starsze w społecznościach lokalnych beneficjentów projektu a także tworzymy plan działań, które mogłyby ten problem zniwelować. W trakcie szkoleń wśród uczestników obserwujemy też zmniejszenie poziomu dogmatyczności poglądów, zwiększenie otwartości na odmienne poglądy, zmniejszenie roszczeniowego sposobu bycia, zwiększenie poziomu świadomości własnego potencjału, zwiększenie sprawności komunikacyjnych, w tym komunikowania o swoich emocjach i problemach. Stworzone w trakcie szkoleń plany działań lokalnych realizowane są na kolejnym etapie projektu.

Prace lokalne

Po wypracowaniu planu działań, każda z grup otrzymuje swojego opiekuna: artystę, kuratora, animatora kultury, z którym pracuje na terenie swojej gminy nad realizacją wypracowanych w trakcie szkoleń działań. Na tym etapie beneficjenci dzielą się zadaniami, opracowują działania promocyjne, szukają lokalnych partnerów, którzy będą pomocni przy realizacji działań. Jest to etap, na którym do projektu dołączają się niezaangażowane dotychczas osoby. Ważne jest tu założenie, że możliwie najwięcej działań beneficjenci wykonują samodzielnie, bez konieczności zlecania ich podwykonawcom. Naczelną zasadą projektu jest nauczenie beneficjentów projektu brania odpowiedzialności za siebie, a zatem skupianie się na działaniach, które można wykonać we własnym środowisku i z wykorzystaniem posiadanego potencjału.

Finały
Projekt dla każdej z grup kończy się jednodniowym finałem, stanowiącym prezentację w przestrzeni publicznej efektów realizowanych w ramach projektów działań. Finały projektu to wydarzenia publiczne, w trakcie których podsumowujemy projekt, pokazujemy jego efekty a także promujemy działalność beneficjentów projektu.

jaka jest przyszłość realizowanych działań?

Teatr Nowy, realizując projekt „60+ Nowy Wiek Kultury” nawiązuje partnerskie relacje z jednostkami samorządu terytorialnego, które wspierają beneficjentów projektu w realizacji ich działań. Doświadczenie projektu wskazuje, że ma on pozytywny wpływ na życie społeczności lokalnych, promuje bowiem oddolne inicjatywy mieszkańców. Ważny dla projektu jest również nacisk, jaki kładziemy na budowanie podstawowych więzi społecznych, angażowanie w działania maksymalnej możliwej ilości osób i organizowanie ludzi nie tyle wokół wspólnych problemów, ile wokół możliwych rozwiązań dla wspólnych problemów; wytworzenie takich więzi zwiększa szansę na powodzenie projektu i pozwala sądzić, że działania podejmowane przez beneficjentów nie będą miały charakteru jednorazowego.

——

Koordynator projektu: Dana Bień, 500 450 849, teatrnowy@gmail.com

Kurator projektu: Tomasz Kireńczuk, 505 060 196, tomasz.teatrnowy@gmail.com